Als werkgever betaal je je werknemers elke maand salaris. De hoogte van deze salarissen zijn voorafgaand in de cao vastgelegd tussen werkgever en werknemer. Echter zijn dit niet alle kosten die je als werkgever maakt voor je werknemers. Je moet namelijk verplichte bijdragen en reserveringen afdragen als werkgever. Wat zijn deze personeelskosten precies? En hoe bereken je dit? Antwoord op deze twee vragen krijg je in dit artikel. 

Wat zijn personeelskosten? 

Personeelskosten zijn kosten die je maakt als werkgever voor je werknemers. Dit is niet alleen het betalen van de salarissen, maar ook de wettelijke bijdragen en reserveringen vallen hieronder. Naast het brutosalaris komen hier nog zo’n 20 tot 30 procent aan extra kosten bovenop. De personeelskosten kunnen we indelen in vier categorieën. We delen de categorieën op, zodat je aan de hand daarvan de kosten van je werknemers kunt berekenen. 

Tip 1: Breng de directe loonkosten in beeld

De directe loonkosten bedragen het grootste deel van de kosten die je maakt voor de werknemers. Denk hierbij aan het salaris, vakantiegeld en een eventuele winstuitkering of bonus. Het vakantiegeld bedraagt minimaal 8% van het jaarloon op bruto basis. Het uitbesteden salarisadministratie kan jou als werkgever veel tijd besparen. De salarissen van jouw werknemers worden dan namelijk in een overzichtelijk bestand opgeslagen en bijgehouden. Met een Salesforce koppeling kun je al je programma’s, waaronder ook je marketing tools, vanuit één centraal programma beheren. Zo ook je salarisadministratie. Wanneer je de directe loonkosten in kaart hebt gebracht, heb je het grootste deel van de totale kosten voor je werknemers. 

Tip 2: Breng de indirecte loonkosten in beeld 

De indirecte loonkosten verschillen erg per bedrijf. Je moet bij indirecte loonkosten denken aan onder andere: 

De indirecte loonkosten kunnen worden bepaald door het bedrijf zelf. Zo is het bijvoorbeeld niet verplicht om een pensioenregeling aan te schaffen, maar dit vinden werknemers wel erg prettig. Hierbij bouwen ze alvast mee aan hun pensioen voor later. Als werkgever kun je een pensioenregeling afsluiten bij een fonds voor pensioenen. 

Tip 3: Breng de verplichte premies en overige kosten in beeld

Als werkgever ben je verplicht een aantal premies te betalen aan de Belastingdienst. Denk hierbij aan loonbelasting, volks- en werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorg-verzekeringswet. Daarnaast maak je ook nog overige kosten voor je personeel. Denk hierbij aan het inrichten van een werkplek en het aanbieden van koffie, thee en fruit. Wanneer je geen overzicht meer hebt in alle gemaakte kosten voor je personeel, kun je gebruik maken van een platform als Salure.nl. Hierbij worden de salarissen van je personeel in een handig overzicht bewaard, zodat jij tijd hebt voor ondernemen!