Beleggen in vastgoed is populair, en dat is niet opvallend. Investeren in stenen heeft altijd al een streepje voor gehad, omdat men het fijn vindt dat dit om iets tastbaars gaat. Daarnaast is het over het algemeen ook een zeer waardevaste en stabiele investering. Zeker als het gaat om woningen is bijvoorbeeld de kans op leegstand vanwege de oververhitte woningmarkt al jarenlang nihil. Daarnaast is veel vastgoed flink in waarde gestegen de afgelopen jaren. Beleggen in vastgoed kan tot slot ook nog eens diverse fiscale voordelen hebben.

Verschillende manieren om te investeren in vastgoed

Zowel particulieren als bedrijven kunnen op diverse manieren investeren in vastgoed. Allereerst gaat het om directe investeringen. Dat wil zeggen dat je als particulier of bijvoorbeeld via een bv  een pand zoals een woning, commercieel of industrieel vastgoed – al dan niet deels extern gefinancierd – koopt om dit te verhuren, of op te knappen en met winst te verkopen. Daarnaast kan indirect via een vastgoedfonds worden geïnvesteerd in panden. De aandelen of participaties leveren een bepaald rendement op, uit huuropbrengsten en een eventuele waardestijging.

Belastingvoordelen bij vastgoedbeleggen

Er zijn diverse fiscale voordelen van beleggen in vastgoed ten opzichte van andere beleggingsvormen. Van welke voordelen sprake is, hangt van het type belegger (particulier of bedrijf) en de manier waarop in vastgoed belegd worden (direct of indirect zoals hierboven genoemd).

Beleggen als particulier

Te beginnen met een particulier die direct in vastgoed belegt. De waarde wordt gezien als vermogen in box 3 (bij juridische kwalificatie als normaal vermogensbeheer). Voor beleggen wordt in 2024 een fictief rendement van 6,04 procent gehanteerd met een belastingtarief van 36 procent, boven het heffingsvrije vermogen. De inkomsten uit verhuur hoef je niet op te geven en worden niet belast. Heb je een hypotheek afgesloten voor het pand? Dan mag je de rente van deze lening aftrekken als schuld in box 3. Ook onderhoudskosten zijn fiscaal aftrekbaar. Aandachtspunt: verricht je veel werk aan de woning of voor verhuur, dan wordt je investering als arbeid gezien en de winst belast in box 1.

Beleg je als particulier indirect? Ook dan wordt – het bedrag boven het heffingsvrije vermogen – het fictieve rendement belast. Dit is voordelig aangezien vastgoed momenteel vaak een hoger rendement geeft. Bij indirect investeren loop je niet het risico in box 1 belast te worden.

Beleggen als bedrijf

Beleg je via bijvoorbeeld een bv in vastgoed? Dan mag je ook hier de financieringskosten aftrekken, net als kosten voor onderhoud. Een bedrijf mag daarnaast ook fiscaal afschrijven op een pand, tot de WOZ-waarde. Heb je een aanmerkelijk belang in de bv en laat je de winst van de investering uitkeren? Dan kan er fiscaal voordeel zijn in de vorm van een lagere belastingdruk. Over het daadwerkelijk behaalde rendement wordt namelijk allereerst vennootschapsbelasting gerekend, en vervolgens dividendbelasting en privébelasting in box 2. Deze laatste mag je echter weer meer elkaar verrekenen.

Vraag hulp bij ingewikkelde fiscale kwesties

Voor een zo hoog mogelijk rendement is het belangrijk goed te onderzoeken welke opties je hebt als vastgoedinvesteerder en welke de laagste belastingdruk oplevert. Het is raadzaam hiervoor de hulp van een vermogensbeheerder of belastingadviseur in de te schakelen.