In een wereld waarin klimaatverandering en milieuproblemen steeds urgenter worden, groeit de interesse in duurzaam beleggen. Duurzaam beleggen, ook wel bekend als sociaal verantwoord beleggen of ethisch beleggen, richt zich op financieel rendement terwijl tegelijkertijd rekening wordt gehouden met milieukwesties en duurzaamheid. Deze investeringsbenadering biedt niet alleen een kans om bij te dragen aan een duurzamere wereld, maar kan ook interessante rendementen opleveren.

ESG-criteria

Een van de belangrijkste aspecten van duurzaam beleggen is de integratie van milieu-, sociale en governance (ESG) criteria in het beleggingsproces. Deze criteria helpen beleggers bij het evalueren van de duurzaamheidsprestaties van bedrijven of fondsen voordat ze investeren. Milieucriteria richten zich bijvoorbeeld op de impact van een bedrijf op het milieu, zoals energieverbruik, uitstoot van broeikasgassen en gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Sociale criteria omvatten zaken als mensenrechten, arbeidsomstandigheden en betrokkenheid bij de lokale gemeenschap. Governancecriteria kijken naar de bestuursstructuur van een bedrijf, de transparantie van het beleid en praktijken, en de mate waarin ze ethische normen naleven.

Integratie in het beleggingsproces

Door ESG-criteria te integreren in het beleggingsproces, kunnen beleggers makkelijker bedrijven vinden die zich inzetten voor duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Deze bedrijven presteren vaak beter op de lange termijn, omdat ze minder risico lopen om betrokken te raken bij milieuschandalen, juridische geschillen of reputatieschade.

EFT’s

Een van de populairste methoden voor duurzaam beleggen is het beleggen in ETF’s (Exchange-Traded Funds). Deze fondsen worden samengesteld met behulp van ESG-criteria en bevatten vaak aandelen van bedrijven die goed scoren op duurzaamheid. Door te beleggen in deze fondsen kunnen beleggers hun risico’s spreiden terwijl ze toch investeren in bedrijven die zich inzetten voor duurzaamheid.

Impact maken

Een ander voordeel van duurzaam beleggen is de mogelijkheid om impact te maken. Door te investeren in bedrijven die actief bijdragen aan positieve veranderingen op het gebied van milieu en maatschappij, kun je als belegger je kapitaal inzetten om echt een verschil te maken. Dit kan variëren van investeringen in schone energiebedrijven tot steun voor bedrijven die zich inzetten voor gendergelijkheid of sociale rechtvaardigheid.

Steeds toegankelijker

Naast het potentieel voor financieel rendement en positieve impact, is duurzaam beleggen ook steeds toegankelijker geworden voor beleggers. Er zijn steeds meer duurzame fondsen en ETF’s beschikbaar op de markt, en veel online brokers bieden nu specifieke filters of screeningtools waarmee beleggers duurzame beleggingsmogelijkheden kunnen vinden.

Welke duurzame fondsen zijn er?
Er zijn allerlei duurzame beleggingsfondsen. Zowel internationaal als in Nederland. Hieronder noemen we er een aantal.

UBS (Lux) Equity SICAV – Global Impact Fund

Dit fonds richt zich op bedrijven die een positieve impact hebben op duurzame ontwikkelingsthema’s, zoals schone energie, gezondheidszorg en waterbeheer. Het fonds streeft naar zowel goede rendementen als maatschappelijke impact.

Parnassus Core Equity Fund (PRBLX)

Dit actief beheerde fonds richt zich op bedrijven die voldoen aan strenge ESG-standaarden en heeft als doel zowel financieel rendement als maatschappelijke impact te genereren. Het fonds investeert voornamelijk in Amerikaanse aandelen.

Triodos Groenfonds

Dit fonds investeert in duurzame projecten op het gebied van energie, biologische landbouw, duurzaam bouwen en andere milieuvriendelijke initiatieven.

ASN Duurzaam Aandelenfonds

Dit fonds belegt wereldwijd in aandelen van bedrijven die voldoen aan strikte duurzaamheidscriteria op het gebied van milieu, sociale verantwoordelijkheid en goed bestuur. Het fonds streeft ernaar duurzame bedrijven te vinden om in te investeren en die positieve veranderingen teweegbrengen.

Zijn er ook nadelen?

Het is belangrijk op te merken dat duurzaam beleggen niet helemaal zonder uitdagingen is. Een van de grootste problemen is het gebrek aan uniforme standaarden en richtlijnen voor duurzaamheid. Dit kan leiden tot verschillen in hoe verschillende fondsen duurzaamheid meten en evalueren, waardoor het moeilijk kan zijn voor beleggers om te bepalen welke fondsen het meest geschikt zijn en het beste passen bij hun doelen en waarden.

Lagere rendementen

Bovendien kan duurzaam beleggen soms gepaard gaan met lagere rendementen of hogere kosten, vooral in vergelijking met traditionele beleggingsstrategieën. Dit komt doordat duurzame fondsen soms hogere kosten in rekening brengen voor het uitvoeren van ESG-analyses en voor het actief uitsluiten van bepaalde industrieën of bedrijven die niet aan duurzaamheidscriteria voldoen.

Groeiende vraag

Ondanks deze uitdagingen blijft de vraag naar duurzaam beleggen groeien, veroorzaakt door een groeiend bewustzijn van de impact van onze investeringen op de wereld om ons heen. Door te beleggen op een manier die rekening houdt met zowel financiële prestaties als het milieu kun je als belegger een verschil maken met betrekking tot het milieu en toch streven naar rendement. Duurzame beleggingsmogelijkheden worden steeds toegankelijker en met de steun van steeds meer beleggers worden duurzame beleggingen een steeds interessantere investeringsmogelijkheid.